Registerkort Ä10

1897 Minnessten över Västerbottens fältjägarkår/Västerbottens reg:s lägerplats på Gumbodahed

Län                                           Västerbotten

Kommun (motsv)              Robertsfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 1,25 km SSO Gumboda
GPS-angivelse:                    64°13’18.69″N 21° 1’12.17″E

Inventerad
Namn:                                     Claes och Eva Grafström
Datum:                                    2021-10-09

Historia
Gumboda hed började att användas som övningsplats för Västerbottens regemente 1649, efter det 30-åriga kriget. Först höll regementet till norr om Gumboda, där inga byggnader fanns, men i slutet av 1830-talet flyttades övningsplatsen till nuvarande plats. 1840 byggdes en paviljong som användes som ett utspisningskvarter för officerare och underofficerare. 1858-1859 byggdes fem baracker för logi.
I en av barackerna, befälsbaracken, fanns kaminer för uppvärmning. På området uppfördes ett sjukhus och senare även ett förråd och en gymnastiklokal. Maten tillagades i kokgropar i marken fram till slutet av 1860-talet då två kokhus för kittelkokning byggdes. Soldaterna fick äta utomhus eftersom det inte fanns några matsalar.
Varje sommar hölls stora bataljonsövningar på Gumboda hed. Med pompa och ståt och med musikkår och fanor kom soldaterna marscherande. Kompanierna kom från orter som Umeå, Bygdeå, Skellefteå och Lövånger. Till midsommar anordnades det även i dessa äldre tider fest på heden. Det förekom då lekar som säcklöpning, dragkamp, tyngdlyftning, ämbarlöpning m.m. Senare på kvällen hade man naturligtvis dans både på officersmässen och i trumslagarladan.
Under 1970- och 1980 talen var Gumboda hed ett populärt dansställe. Många av de populäraste dansbanden, bl. a Vikingarna, har spelat där. Gumboda hed är idag en festplats. 

Ägare
Namn:                                       Robertsfors kommun
Adress:                                      Storgatan 13, 915 31 Robertsfors
Tfnnr:                                        0934-140 00
Mail-adress                              kommun@robertsfors.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Stenen restes 1914. Den är av grå granit, 3 m h, 1 m br och 0,3 m tj, avsmalnande mot toppen. Kring minnesstenen är en stenlagd kvadrat, 5×5 m samt kring denna ett stängsel av järnkätting, vilande på 8 stenstolpar, 0,5-1 m h. Stängslet är 6,5 m i sida.
Text: På en rund gjutjärnsplatta runt regementets vapensköld: KUNGL. VESTERBOTTENS FÄLTJÄGARE CORPS. 1841-1892. KUNGL. VÄSTERBOTTENS REGEMENTE 1893-1897
Under plattan inhugget i stenen: KRIGSMÄN FRÅN VÄSTERBOTTEN HAFVA HÄR ÖFVATS 1649-1897
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten