Registerkort Nr Ä07

1809 Minnessten över fältsjukans offer i Röbäck

 Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På Krigsvägen, 100 m OSO korsningen Grusåsvägen-Krigsvägen
GPS-angivelse:                        N63°48’34.22″ E20°11’30.95″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2021-10-09

Historia
Under ryska kriget 1808-1809 fick Umeå och byarna omkring känna på krigets fasor. År 1808 kom order om att upprätta ett krigssjukhus i Umeå.
Krigssjukhus upprättades i kyrkstugorna kring Backenkyrkan men det var inte tillräckligt. Därför upprättades ännu ett sjukhus i Röbäck, där varje ledigt utrymme i stugor och torp togs i anspråk. Dödligheten bland de sjuka var stor och över 570 personer dog och begravdes i Röbäck. Mängden döda medförde att de flesta lades i en gemensamhetsgrav.

Ägare
Namn: ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                               Kyrkogårdsförvaltningen Umeå
Adress:                              Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Tfnnr:                                 090-200 25 20
Mail-adress                       umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnesmärket tillkom 1951 samband med utgrävningar av begravningsplatsen.
Text: TILL MINNET AV DE KRIGSMÄN SOM DÖDEN SKÖRDADE PÅ KRIGSSJUKHUSET I RÖBÄCK 1808-1809
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten