Registerkort Nr Ä03

1809 Minnessten över slaget vid Lejonströmsbron i Skellefteå

 Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                Skellefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    100 m V Skellefteå landsförsamlings kyrka
GPS-angivelse:                       N64° 45′ 06.36″ E20° 54′ 58.89″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2021-10-09

Historia
Slaget vid Lejonströmsbron under Finska kriget, även kallat 1808–09 års krig, stod den 15 maj 1809 vid Lejonströmsbron nära Landskyrkan i Skellefteå mellan en rysk armé på 6 000 man och 650 indelta soldater som låg i kyrkstaden bonnstan för att försvara spannmålslagret vid Landskyrkan. När de ryska trupperna närmade sig började svenskarna att förstöra bron över Skellefteälven för att fördröja fiendens avancemang. Ryssarna tvingade de svenska trupperna till reträtt och kapitulation. Skelleftebygden ockuperades sedan av ryssarna över sommaren 1809.

Ägare
Namn:                                        Skellefteå kommun
Adress:                                       Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Tfnnr:                                         0910-73 50 00
Mail-adress                               kundtjanst@skelleftea.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnesstenen avtäcktes den 15 maj 2009
Text: TILL MINNE AV DEN 15 MAJ 1809. DEN DAG SOM BRAGT OFRED TILL VÅR ELJEST SÅ VÄLSIGNADE BYGD
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten