Registerkort Nr Ä05

Minnessten över utebliven eldgivning i Djäkneboda 1809

 Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                Robertsfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I korsningen väg 662 – Idrottsvägen
GPS-angivelse:                       N63°59’52.24″ E20°48’30.63″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2021-10-09

Historia
Den ryska armén hade under 1808 skaffat sig kontroll över hela Finland och i början av 1809 avancerade man söderut genom Västerbotten. Sverige lyckades, trots sitt krisartade militära resursläge, mobilisera en motattack genom att sända en flotta på 120 fartyg med 10 000 man från Stockholm ämnade att landsättas i Ratan. Tanken var att dessa trupper skulle åstadkomma en kniptångsmanöver med hjälp av den södra armén som befann sig utanför Öre älv.
Den ryske generalen Nikolaj Kamenskij fick underrättelser om den svenska landstigningen och insåg att hans situation inte var god. Han beordrade omedelbart reträtt norrut för att möta det nya hotet och genom en krigslist såg han till att den svenske generalmajoren Eriksson blev kvar vid Öre älv. På bara 36 timmar marscherade den ryska armén 80 km och stötte då ihop med de svenska styrkorna under ledning av general Wachtmeister i Sävar. Här utbröt ett åtta timmar långt slag. Wachtmeister som inte såg riktigt vad som hände på slagfältet blev orolig för att hans styrkor höll på att inringas varför han beordrade reträtt till Djäkneboda. Där ställde han upp armén och hade ett mycket bra utgångsläge. Det fanns bara en smal korridor genom vilken ryssarna skulle kunna passera och det vore lätt för det svenska artilleriet att beskjuta fienden. Wachtmeister blev trots detta orolig för att han styrkor skulle kunna bli inringade och innan någon ny sammanstötning blev av beordrade han ny reträtt till Ratan, ett beslut han blivit mycket kritiserad för.

Ägare
Namn:                                        Robertsfors kommun
Adress:                                       Storgatan 13, 915 31 Robertsfors
Tfnnr:                                         0934-140 00
Mail-adress                              kommun@robertsfors.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Djäkneboda byaråd
Adress:                                       c/o Bo Johnsson, Djäkneboda 27, 915 97 Bygdeå
Tfn:                                             0934-31 162

Övrigt
Minnesmärket består av en större rundad natursten med en fastsatt bronsplatta. Stenen restes 1981.
1936 gavs anonymt en penninggåva som via räntor m.m. utmynnade i denna sten som hyllar de kloka chefer som ej upptog strid i Djäkneboda.
Text: PÅ ORDER AV DEN SVENSKE BEFÄLHAVAREN BESKÖTS EJ FIENDEN I 1809 ÅRS KRIG AV HÄR UPPSTÄLLDA KANONER VILKET FÖRHINDRADE BLODSUTGJUTELSE OCH FÖRSTÖRELSE I DJÄKNEBODA BY. STENEN ÄR REST ENLIGT OKÄND DONATORS ÖNSKAN SOM EN SYMBOL FÖR FRED OCH FÖRBRÖDRING FÖR KOMMANDE TIDER OCH SLÄKTEN.
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten