Registerkort Nr Ä06

Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Umedalen, Umeå

 Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    200 m NV korsningen Backenvägen-Klockarvägen
GPS-angivelse:                       N63°50’3.76″ E20°10’8.40″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2021-10-08

Historia
I samband med kriget 1808-1809 inkvarterades soldater runt om i staden och dess omgivningar i kalla och dragiga bostäder. Inkvartering skedde i borgarhem, prästgården, tingshuset på Backen, kyrkstugorna vid Backens kyrka (“Kyrkhamns sjukhus”) samt i hus i Grisbacka, Röbäck och Klabböle. Umeås 1000 invånare fick ta emot ca 4000 sjuka och sårade soldater under vintern 1808/1809.
Närmare hälften av patienterna beräknas ha dött och begravdes i massgravar.
Krigskyrkogården finns på Backen, i en talldunge strax norr om Umebygdens sjukhem. På platsen har en minnessten rests för att hedra krigsoffren.

Ägare
Namn: ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Kyrkogårdsförvaltningen Umeå
Adress:                                      Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Tfnnr:                                         090-200 25 20
Mail-adress                              umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

 Övrigt
Minnesmärket tillkom 1959 samband med utgrävningar på begravningsplatsen.
Text: TILL MINNET AV DE KRIGSMÄN SOM DÖDEN SKÖRDADE PÅ KYRKHAMNS KRIGSSJUKHUS 1808-1809
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten