Registerkort Nr Ä02

1809 Minnesmärke över övlt J Z Duncker stupad i Hörnefors

 Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I korsningen Dunckers väg – Bruksgatan, Hörnefors
GPS-angivelse:                       N63°38’9.07″ E19°54’45.76″

Inventerad
Namn:                                      Claes och Eva Grafström
Datum:                                    2021-10-10

Historia
Joachim Zachris Duncker, född i Kristina socken i Savolax 12 november 1774, död 5 juli 1809 i Hörnefors, var en officer i svenska armén, farfar till Daniel Joachim Edvard Duncker.
Duncker tillhörde en gammal tysk krigarsläkt, som redan under 1600-talet omtalas i Finland. Han blev 1789 fänrik vid Savolaxbrigaden och deltog i Ryska kriget 1788-90. Han blev 1804 kapten vid brigadens jägarregemente, Savolax fotjägarregemente. Under kriget 1808-09 utmärkte sig Duncker bland annat i slaget vid Pulkkila den 2 maj och i slaget vid Virta bro den 27 oktober 1808.
Duncker tjänstgjorde vid 4. Savolax jägarbataljon och utnämndes tillmajor 1808. Vid Finlands utrymmande efter konventionen i Olkijoki följde han Cronstedts fördelning till Västerbotten och utnämndes till överstelöjtnant i armén 1809. 
Genom Johan Ludvig RunebergsFänrik Ståls sägner” är Joachim Zachris Dunckers namn för framtiden räddat från glömskan. Tito Collianders Duncker – en av de tappras skara från 1943 bygger på Dunckers egna brev.

Slaget vid Hörnefors var ett slag under finska kriget den 5 juli 1809 mellan Ryssland och Sverige. Slaget utkämpades vid bron över Hörnån i Hörnefors i sydligaste Västerbotten.
Ryssarna hade under generalmajor Pavel Sjuvalov intagit Umeå 22 mars. Framryckningen söderut från Umeå fortsatte i början på maj. Den 2 juli genomförde svenskarnas befälhavare för norra armen, överste Sandels, ett anfall norrut. Anfallet slogs tillbaka av ryssarna. Vid Hörnefors anföll därefter dessa Sandels eftertrupper som bestod av ett par svensk-finska kompanier under befäl av överstelöjtnant Joakim Zakarias Duncker från Savolaxbrigaden. De svenska trupperna genomförde försvarsstrid vid bron i Hörnefors samtidigt som den svenska försvarsställningen, vilken förberetts för att avvärja vidare rysk framryckning över Öreälven, sattes i beredskap. Ryssarna kringgick försvararna och nådde efter stora förluster fram till befästningarna längs Öreälven där man beslutade att avbryta framryckningen och vända åter till Umeå. Striderna vid Hörnefors var en rysk seger, men innebar att den ryska framryckningen stoppades och initiativet övergick till svensk sida. Ryssarna skulle komma att lämna Umeå under sommaren för att retirera norrut, förföljda av två svenska arméer under överste Sandels och general Cronstedt samt den svenska skärgårdsflottan.
I samband med slaget blev Hörnefors bruk plundrat och eldhärjat.
Duncker stupade i slaget vid Hörnefors och begravdes tillsammans med den ryska kavalleriöversten Aërekoff vid Umeå stads kyrka.

Ägare
Namn:                                        Umeå kommun
Adress:                                       Skolgatan 31 A, 901 84 UMEÅ
Tfnnr:                                         090-161000
Mail-adress                              umea.kommun@umea.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnesmärket av brons avtäcktes 1874. Det är placerat på en kulle och flankeras av två mindre kanoner samt är omgärdat av åtta stenar förenade av en kätting
Text: HÄR FÖLL I STRID FÖR FOSTERJORDEN J Z DUNCKER DEN 5 JUL 1809. ATT DÖ FÖR VÅRT LAND ÄR LEVA FÖR VÅR ÄRA
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten