Registerkort Nr Z03

1719 Minnessten över Armfeldts återtåg på Gräslidvalen

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Gräslidvallen
GPS-angivelse:                        N63°12’24” E12° 6’25”

Inventerad
Namn:                                        Sten Bredberg
Datum:                                       2013

Historia
En plats som förknippas med karolinernas dödsmarsch i januari 1719 är området där åarna Enan och Ranglan möts, väster om Gräslidfjället. Här slog trupperna läger under hemfärden, och för många tog resan slut där. Ett monument över stupade artillerister har därför rests vid fjällets fot.

 Ägare
Namn:                                        ?
Adress:                                     
Tfnnr:             
Mail-adress   

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Norrlandsartillerister
Adress:                                       c/o Sten Bredberg, Jaktstigen 35, 831 43 Östersund
Tfnnr:                                         063-10 31 91
Mail-adress   

 Övrigt
Omkring 850 meter nordöst om mötet mellan Enan och Ranglan finns ett minnesmärke. Det låg tidigare vid Enan där det restes år 1949, men det flyttades 1962 till sin nuvarande plats på Gräslidvalen, en höjd vid kanten av Gräslidfjället öster om Enan. Monumentet är rest av Kamratföreningen Norrlands Artillerister, till minne av de stupade i området. Det består av ett kallmurat skifferfundament på viket det sitter en gjuten järnplatta med inskription.
Text:  ARTILLERI  UR ARMFELDTS ARMÉ SLOG I DENNA TRAKT LÄGER I JANUARI 1719
MÅNGA MÄN FRÖSO IHJÄL
KAMRATFÖRENINGEN NORRLANDS ARTILLERISTER HEDRAR DERAS MINNE
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten