Registerkort Nr E02

1598 Skulptur över slaget vid Stångebro 

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    270 m NO Tullbrons sydöstra fäste
GPS-angivelse:                       N58°24’53” E15°38’13”

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström, Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                      2020-08-07

Historia
Slaget vid Stångebro utkämpades vid Stångebro i Sankt Lars socken strax utanför Linköping den 25 september 1598 mellan hertig Carl (sedermera Carl IX), och Sigismund, kung av Sverige och Polen. Hertig Carl segrade och kunde därmed i praktiken avgöra kriget mot Sigismund.

 Ägare
Namn:                                        Linköpings kommun
Adress:                                       Kultur- och fritidsnämnden, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                         013-206000
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket kallas Slaget och är utfört av Wolfgang Peter Menzel. Det avtäcktes 1998.
Text: SLAGET. SKULPTUR AV W PETER MENZEL. UPPFÖRD AV ELEVER FRÅN ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM. TILL 400-ÅRSMINNET AV SLAGET VID STÅNGEBRO. INVIGD AV BORGMÄSTARE EVA JOELSSON 1998.
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten