Registerkort Nr Ö24

Minnessten över XII kavalleribataljon 1944 vid Hanhivittikko fäbod, NV Övertorneå

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Övertorneå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Ca 10 km NV Övertorneå kyrka
GPS-angivelse:                       N66°27’4″ E23°29’2″

Inventerad
Namn:                                        Rolf Lahti
Datum:                                       2020-07-10

Historia
I 1937 års krigsorganisation ledde det fram till att ryttarregementena avvecklades och ersattes av kavalleribataljoner som inriktades mot underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer samt ytövervakningfördröjningsstrid och flankskydd inom eget behärskat område. Kavalleribataljonen var ett fördelningsförband som normalt bestod av en motoriserad stab, en ryttarskvadron, en cykelskvadron och en pansarbilskvadron som utbildades på Livregementet till häst (K 1), Livregementets husarer (K 3) och Norrlands dragonregemente (K 4). XII.kavalleribataljon mobiliserades av K 4 och innehöll ingen pansarbilskvadron.
1942 började kavalleribataljonerna att avvecklas och ryttarskvadronerna började omorganiseras efterhand först till ryttarskvadroner och från slutet av 1950-talet till beridna jägarskvadroner. Dessa enheter var alltjämt fördelningsförband.

 Ägare
Namn:                                         ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Kulturreservatet Hanhivittikko Fäbod
Adress:                                       Hanhivittikko c/o Rolf Lahti, Korva 78, 957 92 ÖVERTORNEÅ
Tfnnr:                                         070-6409847
Mail-adress                              info@hanhivittikko.se

 Övrigt
Minnessten av granit rest 1944. Stenen stod ursprungligen på Palolaki 1 km SO Hanhinvittikko men flyttades år 2004 till nuvarande plats och invigdes den 8 juni av försvarsminister Leni Björklund.
Text: XII KAVBAT RESTE STENEN 1944
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten