Registerkort Nr Y04

1847 Minnessten över Västernorrlands regementes lägerplats på Viksmon i Graninge

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I vägskälet i Viksmon
GPS-angivelse:                     63° 3’55.00″N 17° 0’25.00″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-16

Historia
Regementet var det enda regemente som växte fram ur 1812 års beväringsorganisation som under åren 1836 – 1847 övades på Viksmon. Västernorrlands beväringsbataljon bildades den 19 oktober 1854. Beväringsbataljonen var fram till den 29 mars 1869 underställd chefen för Jämtlands fältjägarkår (№ 23). Från den 29 mars 1869 blev bataljonen ett självständigt förband. Den 1 januari 1887 ändrades namnet till Västernorrlands bataljon. Den 1 januari 1893 omorganiserades bataljonen till regemente, och antog namnet Västernorrlands regemente (№ 29), som 1902 justerades till № 28.
År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Västernorrlands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 28. 
Övningstiden vid Västernorrlands Beväringsbataljon var kort. Under 1860-talet bestod den bara av 30 dagar. Viksmons dåliga kommunikationer gjorde att man efter några år flyttade övningsplatsen till Sånga mo, 20 km nedströms Sollefteå.

Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                       Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                         0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1936 och invigd den 25 augusti 1937. Minnesstenen har en stenkula på övre sidan.
Konstnär; Arkitekt Waldemar Granlund och huggen av stenhuggaren Pher Fritiof  Lögdberg
Text under Ångermanlands och Medelpads vapensköldar: WIKSMON VAPENÖVNINGSPLATS 1836 – 1847 FÖR VÄSTERNORRLANDS BEVÄRINGSMANSKAP. TILL VÄRN FÖR FRED OCH FRIHET ÖVAS NU LÄNETS VÄRNPLIKTIGA VID KUNGL. VÄSTERNORRLANDS REGEMENTE. EFTERFÖLJARE TILL FORNA TIDERS KRIGSMANNAUPPBÅD INOM ÅNGERMANLAND OCH MEDELPAD.
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten