Registerkort Nr Y10

1940-45 Minnessten över förolyckade vid Västernorrlands regemente i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Västernorrlands regementes park
GPS-angivelse:                      63°09’49.0″N 17°17’36.9″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-16

Historia
Regementet var det enda regemente som växte fram ur 1812 års beväringsorganisation, och har sitt ursprung i Västernorrlands beväringsbataljon som bildades 19 oktober 1854. Beväringsbataljonen var fram till den 29 mars 1869 underställd chefen för Jämtlands fältjägarkår (№ 23). Från den 29 mars 1869 blev bataljonen ett självständigt förband. Den 1 januari 1887 ändrades namnet till Västernorrlands bataljon. Den 1 januari 1893 omorganiserades bataljonen till regemente, och antog namnet Västernorrlands regemente (№ 29), som 1902 justerades till № 28.
År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Västernorrlands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 28. 
I samband med OLLI-reformen blev regementet ett försvarsområdesregemente.
Den 1 juli 1983 uppgick regementet i Sollefteå armégarnison (SAG), vilken var en försöksorganisation bestående av Västernorrlands regemente (I 21), Försvarsområdesstaben (Fo 23), Ådalsbrigaden (IB 21), Ångermanlandsbrigaden (NB 51) och Norrlands trängregemente (T 3). Den 30 juni 1991 upplöstes försöksorganisation,
Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att Ångermanlandsbrigaden skulle avskiljas från regementet, detta med bakgrund till att regeringen ville att Försvarsmaktens grundorganisation skulle spegla krigsorganisationen. Brigaden avskiljdes från regementet den 1 juli 1994, och blev ett kaderorganiserat krigsförband inom Norra militärområdet.
Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen att regementet skulle läggas ner. Från den 1 juli 2000 övergick verksamheten vid regementet till Avvecklingsorganisation Ångermanland, fram till att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 31 december 2001. Den 30 juni 2001 upphörde Avvecklingsorganisation Ångermanland, då avvecklingen av förbanden ansågs slutförda.

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 21/8 1949 på Regementets dag
Konstnär: Valdemar Granlund
Text under tre kronor: TILL MINNET AV UNDER BEREDSKAPSTJÄNSTGÖRING 1939 – 1945 FÖROLYCKAD PERSONAL VID VÄSTERNORRLANDS REGEMENTE
FÄNRIK N C PETTERSSON *28/6 1916 +21/8 1942 FÄNRIK C H MALMQVIST *6/12 1919 +28/3 1943 VÄRNPLIKTIGE E S SJÖBERG *28/11 1919 + 20/6 1943 VÄRNPLIKTIGE R H B SAHLBERG *1/9 1920 + 3/9 1943 VÄRNPLIKTIGE E PERSSON *2/11 1913 +8/12 1943 VÄRNPLIKTIGE A W NÄSLUND *2/7 VÄRNPLIKTIGE 1909 +8/12 1943 VÄRNPLIKTIGE S G THYR *20/4 1922 +5/6 1944 VÄRNPLIKTIGE C H BJÖRKLUND *14/10 1922 +5/6 1944 VÄRNPLIKTIGE O H R LÖNNBLAD *26/1 1918 +28/10 1944 VÄRNPLIKTIGE S E NORDLANDER *17/3 +23/11 1942 VÄRNPLIKTIGE B HANSSON *11/12 1914 +7/6 1940
Text på baksidan: HÄR ÖVADE INFANTERI- OCH TRÄNGFÖRBAND 1911 – 2000
Informationsskylt_ Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten