Registerkort Nr X21

Gravsten på Nya kyrkogården – Skogskyrkogården

Län                                            Gävleborgs län

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Nya kyrkogården i Gävle 300 m NNV Eviga Livets Kapell.
GPS-angivelse:                        N60°40’32” E17°06’17”

Inventerad
Namn:                                        Tomas Bornestaf
Datum:                                       2023-05-07

Historia
Hälsinge regementes egen gravplats. I det förenade kyrkorådets beslut – protokoll från 2. Januari 1930 – fastställs mark till gravplats för Hälsinge regemente där sergeanten Fritz Simon Wallentin jordfästs 1929. Gravens nummer är 216 med gravbrev nr 1933. Gravstenen i granit. Av inskriptionen på gravstenen framgår att förutom Wallentin är följande personal från regementets jordfästa i graven: köksbiträdet Anna Teresia Åkerlind 1933, fanjunkaren Per Otto Thimrén 1942, sergeanten Erik Verner Johansson 1943, löjtnanten i armén Anders Johan Ek 1949, överfuriren Hans Olov Gunnar Bergh 1952 och kaptenen Per Enar Hammarstrand 2022.

 Ägare
Namn:                                       Gävleborgsgruppen
Adress:                                      Stenhammarsvägen 2, 802 67 Gävle
Tfnnr:                                        010 – 8236900
Mail-adress:                             gavleborgsgruppen@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Betalas av Gävleborgsgruppen.

Vårdare
Namn:                                        Kyrkogårdsförvaltningen Gävle
Adress:                                       Nobelvägen 2 802 67 Gävle
Telefon:                                     026-170560
Mail-adress:                             gavle.kyrkogardsenheten@svenskkyrkan

Övrigt
Gravstenen uppsattes år 1930 av Hälsinge regemente på initiativ av dåvarande regementschefen överste Stålhane. Graven har nummer 216 och är 6,5 x 6,5 meter. Den är omgiven av en kätting med kanonrörsimitationer i hörnen
Text: F S WALLENTIN *1891 +1929, A T ÅKERLIND *1913 +1933, P O THIMRÉN *1903 +1942,
E V JOHANSSON *1906 +1943, A J EK *1876 +1949, H O G BERGH *1919 +1952, P-E HAMMMARSTRAND *1937 +2022

 Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten