Registerkort Nr X04

Minnessten över Hälsinge regementes lägerplats Mohed i Mo

 Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)                Söderhamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Söderhamn-Mohed flygfälts västra skogskant i Mo socken.
GPS-angivelse:                      N61°44’4.20″ E16°56’10.76″

Inventerad
Namn:                                        Tomas Bornestaf
Datum:                                       2023-06-10

Historia
Mohed var Hälsinge regementes mötesplats 1689 – 1908. Stenen skall minna om de mer än 200 år som regementet hade Mohed som övnings- och samlingsplats. Hösten 1908 kasernerades regementet på Kungsbäck i Gävle.

 Ägare
Namn:                                        Gävleborgsgruppen
Adress:                                       Stenhammarsvägen 2 802 67 Gävle
Tfnnr:                                     .   010 – 8236900
Mail-adress:                             gavleborgsgruppen@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket är en sten i grå granit, tre meter hög, 0,8 meter bred i topp och en meter tjock. Placerad på en kvadratisk sockel och inhägnad med kedja på stenstolpar.
Rest år 1908 av Hälsinge regemente
Text: MOHED KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES MÖTESPLATS 1689 – 1908
REGEMENTET RESTE STENEN D 23/8  1908

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten