Registerkort Nr D08

2018 Veteranminnessten på Veteranholmen i Stadsparken i Eskilstuna

Län                                             Södermanland

Kommun                                  Eskilstuna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Stadsparken, SO Nybron
GPS-angivelse:                         N59°22’18.48″ E16°31’9.84″ 

Inventerad
Namn:                                          Hans Norlén, Claes och Eva Grafström
Datum:                                         2023-07-15

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                            Eskilstuna kommun
Adress:                                           631 86 Eskilstuna
Tfnnr:                                             016-7101000
Mail-adress                                  info@eskilstuna.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesstenen invigdes 29 maj 2018.
Text: På östra sidan under tre kronor: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
Text på den västra sidan under FN-symbolen: I FREDENS TJÄNST
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten