Registerkort Nr X19

1901 Minnessten över kronobåtsmän från Enånger

Län                                                  Gävleborg

Kommun                                      Hudiksvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Invid Enångers gamla kyrka
GPS-angivelse:                           N61°32’40.81″ E17° 0’17.93″

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-07-22

Historia
Stenen restes 1962 och skall minna om och hedra de kronobåtsmän inom båtsmanshållet som rekryterades i Enånger till flottans örlogsfartyg. Båtsmanshållet liknande i stort det ständiga knekthållet för armén. De hade, jämfört med arméns soldater längre tjänstgöringstider i fred för att upprätthålla flottans förmågor och delta i sjöexpeditioner långt från hemlandet. I krig skulle flottan behärska sjöhaven kring landet och förhindra/försvåra fiendens verksamheter.

Ägare
Namn:                                           Hudiksvalls kommun
Adress:                                          Trädgårdsgatan 4, 824 80 Hudiksvall
Tfnnr:                                            0650-19000
Mail-adress                                  kommun@hudiksvall.se

Kostnader

Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärket är en grå natursten 2 m hög, 0,8 m bred med tjockleken 0,3 m. De som lät resa stenen (se text nedan) är delägare. Kyrkan och området där stenen är rest förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV).
Text: TILL MINNET AV DE KRONOBÅTSMÄN FRÅN ENÅNGER VILKA I FRED SOM KRIG MED LIVET SOM INSATS TJÄNAT VID KUNGL. FLOTTAN OCH FYLLT SIN PLIKT MOT FÄDERNESLANDET.
STENEN RESTES AV DELÄGARE TILL I MANTAL SATT JORD 1962
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten