Registerkort Nr X18

1949 Minnessten över indelte soldaten Johan Erik Gadd vid Stora skjutbanan, Gävle 

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       På f.d. övningsfältet för Hälsinge regemente i skogspartiet 125 m SSO korsningen Hällhammarsvägen–Kolonnvägen.
GPS-angivelse:                           N60°39’34” E17°6’14”

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-10-01

Historia
Stenen är rest till ett minne av indelte soldaten nr 31 Gadd vid Hälsinge regementes Forsa kompani. Gadd gjorde sin sista tjänst vid regementet i maj 1939. Den 24 maj körde Gadd med häst och vagn på regementets övningsfält. På den plats där stenen står segnade han plötsligt ned död. Gadd blev 68 år. 

Ägare
Namn:                                            Fortifikationsverket
Adress:                                           Kungsgatan 43 631 89 Eskilstuna
Tfnnr:                                             010-4444000
Mail-adress                                   fortv@fortifiktionsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          –
Renovering (vid behov):           –

Vårdare
Namn:                                             FortV och Hälsinge regementes kamratförening 

Övrigt
Minnesmärket restes år 1949 av överste Hans Berggren, indelte furiren Trygg och andra kamrater till soldaten Gadd. Texten på stenen höggs av Gadds kompanikamrat nr 14 Lust.
Text: SOLDATEN N 31 JOHAN ERIK GADD FORSA KOMPANI FÖDD 3/12 1871 DOG HÄR 24/5 1939
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten