Registerkort Nr X16

1808 Minnessten över stupade soldater på Limön, Gävle 

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Limön på näset mot Oxharen
GPS-angivelse:                          N60°43’1.18″ E17°20’20.32″

Inventerad
Namn:                                            Ej inventerad
Datum:

Historia
Stenen är rest till minne av de 92 livgrenadjärer ur Kungl. Livgrenadjärregementes rust-hållsbataljon som förolyckades då briggen Margaretha i en kraftig storm grundstötte ochbröts sönder vid Kalkstens grund utanför Limön 2. oktober 1808.
De omkomna jordades på Limön där stenen är rest. Vid katastrofen räddades 66 grenadjärer upp på Limön och skären däromkring.
Ryssland hade angripit det svensk-finska riket 1808. Bataljonen ingick i en större skeppsburen styrka på väg mot Österbotten. Denna överföring av svenska trupper till Finland avbröts då man ansåg att det ryska motståndet i det tänkta landstigningsområdet var för stort. 

Ägare
Namn:                                            Gävle kommun
Adress:                                           Drottninggatan 22 803 11 Gävle
Telefon:                                         026-17 80 00
Mail-adress                                  gavle.kommun@gavle.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten rest den 12 juni 1916 av Gävle Landstormsförening.
Text: ETT 100-TAL SVENSKA KRIGSMÄN STORMDRIFNA PÅ VÄG TILL FINLANDS UNDSÄTTNING OMKOMMO PÅ DESSA SKÄR DEN 2. OKT.1808 OCH JORDADES HÄR.
På den NV sidan: GEFLE LANDSTORMSFÖRENING HUGFÄSTE MINNET ÅR 1916
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten