Registerkort Nr X14

Svea Ingenjörkårs vägbygge 1911 Bönan

 Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Ca 1 km NO Bönan kapell längs Utvalsnäsvägen, södra sidan
GPS-angivelse:                          N60°44’47” E17°19’25”

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-09-26

Historia
Stenen restes till minne av den väg Svea Ingenjörskår byggde 1911 ner mot Gråberget. Under 1950-talet byggdes omfattande utrymmen i berget, bl. a. för ett tungt batteri (15,2 cm) för Spärrbataljon Gävle (GE). Anläggningen avvecklades under 1990-talet. 

Ägare
Namn:                                            Gävle kommun
Adress:                                           Drottninggatan 28 803 11 Gävle
Tfnnr:                                             026 -178000
Mail-adress                                  gavle.kommun@gavle.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke uppfört år 1911 av Kungl. Svea Ingenjörkår
Text: Under ingenjörtecknet KUNGLIG SVEA INGENJÖRKÅR 1911
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten