Registerkort Nr X05

Minnessten över Hälsinge regemente i Regementsparken i Gävle

 Län                                            Gävleborgs län

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I parken framför Helsinge regementes kanslibyggnad, numera Högskolan
GPS-angivelse:                       N60°40’10.75″ E17°7’2.31″

Inventerad
Namn:                                       Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                      2020-08-15

Historia
Kungl. Hälsinge regemente har sitt ursprung i de norrlandsfänikor som organiserades i Hälsingland och Gästrikland under 1550- och 1560-talet. År 1615 slogs dessa fänikor ihop med andra från Medelpad, Ångermanland och Västerbotten till Norrlands storregemente, bestående av tre fältregementen där elva av totalt tjugofyra kompanier rekryterades från Hälsingland och Gästrikland. År 1624 omorganiserades storregementet till tre självständiga förband varav ett år 1630 fick namnet Kungl. Hälsinge regemente. Regementets upptagningsområde var i huvudsak Hälsingland, Gästrikland, Norduppland och Medelpad. Det kom att deltaga i många av Sveriges fälttåg i Europa. På regementets fana finns 12 segernamn broderade; Novgorod, Warszawa, Fredriksodde, Tåget över Bält, Lund, Landskrona, Narva, Düna, Malatitze, Jakobstad, Gemäuerthof och Gadebusch.
Utbildningen av värnpliktiga upphörde 1994 och regementet lades ned 1997.

Ägare
Namn:                                        Gävle kommun
Adress:                                       Drottninggatan 22, 803 11 Gävle
Tfnnr:                                         026-17 80 00
Mail-adress                              gavle.kommun@gavle.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnessten av granit rest 1911
Text: MED GUD FÖR KONUNG OCH FOSTERLAND. TILL MINNE AF DE TAPPRE UNDER KUNGLIGA HÄLSINGE REGEMENTES ÄRORIKA FANOR OFFRAT BLOD OCH LIF.
NOVGOROD 1611  WARSCHAU 1656  FREDRIKSODDE 1657  BÄLT 1658  HALMSTAD 1676  LUND 1676  LANDSKRONA 1677  NARVA 1700  DÜNA 1701  JANITKIJ 1702  JACOBSTADT 1704  GEMÄUERTHOF 1705  LJESNA 1708  GADEBUSCH 1712
Text frånsida: STENEN RESTES AV REGEMENTETS BEFÄL OCH TRUPP ÅR 191
Informationsskylt: Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten