Registerkort Nr X06

Minnessten över Hälsinge regemente vid Soldathemmet, Gävle

 Län                                            Gävleborgs län

Kommun (motsv)                Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Strax NO om förutvarande kanslihus till Hälsinge regemente, idag Högskolan i Gävle.
GPS-angivelse:                       N60°40’13.82″  E17°7’20.66″

Inventerad
Namn:                                       Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                      2020-08-15

Historia
Kungl. Hälsinge regemente har sitt ursprung i de norrlandsfänikor  som organiserades i Hälsingland och Gästrikland under 1550-  och 1560-talet. År 1615 slogs dessa fänikor ihop med andra från Medelpad, Ångermanland och Västerbotten till Norrlands storregemente, bestående av tre fältregementen där elva av totalt tjugofyra kompanier rekryterades från Hälsingland och Gästrikland. År 1624 omorganiserades storregementet till tre självständiga förband varav ett år 1630 fick namnet Kungl. Hälsinge regemente. Regementets upptagningsområde var i huvudsak Hälsingland, Gästrikland, Norduppland och Medelpad. Det kom att deltaga i många av Sveriges fälttåg i Europa. På regementets fana finns 12 segernamn broderade; Novgorod, Warszawa, Fredriksodde, Tåget över Bält, Lund, Landskrona, Narva, Düna, Malatitze, Jakobstad, Gemäuerthof och Gadebusch.
Utbildningen av värnpliktiga upphörde 1994 och regementet lades ned 1997.

 Ägare
Namn:                                        Gävle kommun
Adress:                                       Drottninggatan 22, 803 11  Gävle     
Tfnnr:                                         026-17 80 00
Mail-adress                              gavle.kommun@gavle.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt:
Regementets tidigare Soldathem och Soldatkyrka ägs och drivs idag av stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente. Soldathemmet invigdes 1911 och Soldatkyrkan 1916 av ärkebiskopen Nathan Söderblom.
Övervåningen på soldathemmet är i stort inrett som den gamla officersmässen, med möbler, minnen och porträtt.
Text under regementets vapenbild: HÄR PÅ KUNGSBÄCK UTBILDADES KRIGSMÄN 1909-1993. HÄLSINGE REGEMENTE UPPHÖRDE 1997.
FASTHET – FÖRMÅGA – FÖRTROENDE
Informationsskylt:  Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten