Registerkort Nr X91

Minnessten med kungliga namnteckningar vid Hälsinge regementes översteboställe i Vall

 Län                                            Gävleborgs län

Kommun                                  Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I parken 100 m. S f. d. överstebostället och senare stabsbyggnad för I 14/Fo 21 på Vall invid Gavleån
GPS-angivelse:                        N600 40´ 10,70´´ E170 6´ 49,59´´

Inventerad
Namn:                                        Tomas Bornestaf
Datum:                                       2023-05-07

Historia
Stenen, natursten, restes i samband med regementets 300-årsjubileum den 12 juli 1924. Konung Gustav V gästade då regementet. Efter högtidligheter i Regementsparken besökte konungen överstebostället på Vall och skrev sitt namn på stenen

Ägare
Namn:                                        Gävle kommun
Adress:                                       Drottninggatan 22 803 11 Gävle
Tfnnr:                                         026 – 178000
Mail-adress                              gavle.kommun@gavle.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket rest år 1924 av Hälsinge regemente
Text; GUSTAF

Tomas Bornestaf
SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten