Registerkort Nr X 21

Gravkvarter (I 14) på Nya kyrkogården i Gävle 

Län                                                Gävleborgs län

Kommun (motsv)                  Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På Nya kyrkogården i Gävle 300 m NNV Eviga Livets Kapell
GPS-angivelse:                        N60°40’32” E17°06’17”

Inventerad
Namn:                                         Tomas Bornestaf
Datum:                                        2023-05-07

Historia
Hälsinge regementes egen gravplats. I det förenade kyrkorådets beslut – protokoll från 2. Januari 1930 – fastställs mark till gravplats för Hälsinge regemente där sergeanten Fritz Simon Wallentin jordfästes 1929. Gravens nummer är 216 med gravbrev nr 1933. Gravstenen i granit. 

Ägare
Namn:                                            Gävleborgsgruppen Försvarsmakten
Adress:                                          Stenhammarsvägen 2, 802 67 GÄVLE
Tfnnr:                                             010 – 8236900
Mail-adress:                                 gavleborgsgruppen@mil.se

Vårdare
Namn:                                            Gävleborgsgruppen Försvarsmakten

Övrigt
Gravstenen uppsattes år 1930 av Hälsinge regemente.
Text: KUNGL: HÄLSINGE REGEMENTE
F S Wallentin *1891 †1929, A T Åkerlind *1913 †1933, P O Thimrén *1893 †1942, E V Johansson *1906 †1943, A J Ek *1876 †1949, H O G Bergh *1919 †1952, P E Hammarstrand *1937 †2022.
Informationsskylt: Nej 

Tomas Bornestaf
SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten