Registerkort Nr X 91

Minnessten över Gustav V:s besök på Hälsinge regemente 1924 

Län                                     Gävleborgs län.

Kommun                           Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       I parken 100 m. S f. d. överstebostället och senare stabsbyggnad för I 14/Fo 21 på Vall invid Gavleån.
GPS-angivelse:                          N60°40’10.70″ E17° 6’49.59″

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-05-07

Historia
Stenen, natursten, restes i samband med regementets 300-årsjubileum den 12 juli 1924. Konung Gustav V gästade då regementet. Efter högtidligheter i Regementsparken besökte konungen överste-bostället på Vall och skrev sitt namn på stenen. 

Ägare
Namn:                                            Gävle kommun
Adress:                                          Drottninggatan 22 803 11 Gävle
Tfnnr:                                             026-178000
Mail-adress                                  gavle.kommun@gavle.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren

Övrigt
Minnesmärket rest år 1924 av Hälsinge regemente.
Text: Gustaf (namnteckning)

Tomas Bornestaf
SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten