Registerkort Nr W17

Minnessten över Stenberg boställe inom Dalregementets Orsa kompani

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)              Orsa

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Minnesstenen står i Oljonsbyn strax sydost om Orsa, längs Gamla                                                      postvägen som går mellan Stenbergsvägen och Högbackavägen.
GPS-angivelse:                     N61°06’10.0″ E14°38’32.2″

Inventerad
Namn:                                     Olle och Eva Strid
Datum:                                   2021-05-21

Historia
Vid Dalregementet blev aldrig boställesverket fullbordat, utan många fick i stället för boställe inkvarteringsbidrag. Enligt boken ”Dalregementets sockenkompanier” (1964) sid 58 – 60, var allt befäl inom Orsa kompani utan (av kronan ordnat) boställe. Oklart för närvarande på vilka grunder som stenen har rest på detta plats. De olika graderna pekar inte på att detta bara var ett kaptensboställe. 

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Ja, mycket otydlig text på stenen

Vårdare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Övrigt
Minnesmärke av sandsten rest (uppsatt): 1961
Text: STENBERG BOSTÄLLE INOM ORSA KOMPANI BRUKAT AV KAPT. FLYGARE, LÖJT. HÖKEFLYCKT 1665-1728, FENRIK IHLSTRÖM 1686-1767, KAPT. SCHUTZ 1685-1741, LÖJTN. TRANBOM 1707-1781, MÖNSTERSKRIVARE SCHUTZ 1718-1792
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten