Registerkort Nr T07

1927 Minnessten över Kungl. Svea trängkår i Örebro

Län                                            Örebro

Kommun (motsv)             Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: Det gamla kasernområdet ligger i korsningen Älvtomtagatan-Karlsgatan i Västra Marks-området, Örebro. Entré till området kan ske via Karlsgatan 32 M. Minnessten står inne på gamla kaserngården framför kanslihuset.
GPS-angivelse: 59°16’42.66″N 15°11’41.46″E

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                      20170817

Historia
Kåren leder sitt ursprung till det äldsta trängförbandet, Trängbataljonen, som uppsattes 1885 och förlades till Marieberg, Stockholm. Bataljonen ändrade namn flera gånger vid större organisationsförändringar; 1904 ändrades namnet till Svea trängkår.
I oktober 1907 flyttade kåren in i nybyggda kaserner på Västra Mark i Örebro. Redan under 1927 fick kåren åter flytta, nu till Östra trängkårens kaserner i Linköping, varvid den kåren samtidigt sammanslogs med Svea trängkår (1 jan 1928).
1/7 1949 omorganiserades kåren till regemente men drogs efter riksdagsbeslut in 1985. Förbandet kvarlevde dock som en trängbataljon inom Livgrenadjärregementet (I 4), Lin-köping, för att som fågeln Fenix, åter bli ett självständigt förband 1994 under namnet Svea trängkår. Kåren lades, enligt riksdagsbeslut 1996, ner 23/8 1997.

Ägare
Namn:                                        ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:
Adress:                                      ?
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av sten rest (uppsatt) år 1997 av Svea trängkår. Stenen visar det krönta lilla riks­vapnet, omgivet av strålar och tungor varunder texten nedan står enl. nedan.
Text: 1907 FLYTTADE KUNGL. SVEA TRÄNGKÅR FRÅN MARIEBERG I STOCKHOLM TILL ÖREBRO. ÅREN 1907 TILL 1927 HADE KUNGL. SVEA TRÄNGKÅR HÄR SIN FÖRLÄGGNING. 4 SEPTEMBER 1927 FLYTTADE KUNGL. SVEA TRÄNGKÅR TILL LINKÖPING.
STENEN RESTES AV SVEA TRÄNGKÅR 4 SEPTEMBER 1997.
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten