Registerkort Nr T12

2001 Minnessten över Livregementets grenadjärer i Örebro

Län                                               Örebro

Kommun (motsv)                 Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Minnesstenen, den s.k. regementsstenen, står inne på regementets tidigare kaserngård, mitt emot det tidigare kanslihuset, numera Örebro stadsarkiv. Adress Kaserngården 4, 703 65 Örebro
GPS-angivelse:                      59°16’54.34″N 15°13’58.46″E

Inventerad
Namn:                                         Olle Strid
Datum:                                        Hösten 2017

Historia
År 1812 bildades Närkes regemente efter delning av det tidigare Närke-Värmlands regemente. År 1815 förvärvade kronan hedområdet söder om Kumla, mellan byarna Rala och Sanna, på vilket iordningställdes ett övnings- och lägerområde som fick namnet Sanna hed. Heden blev Närkes regementes fasta övningsplats. Regementsorganisationen bestod till 1893 då regementet slogs samman med Livregementets Grenadjärkår, bildat 1796 (med ursprung ur Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon, ingående i Livregementsbrigaden) och fick namnet Livregementet till fot. År 1904 ändrades namnet ytterligare en gång, nu till Livregementets grenadjärer. Regementet kunde äntligen lämna Sanna hed 1912 för att flytta in i de nybyggda kasernerna på Rynninge i stadens nordöstra utkanter. Regementet  lades slutligen ned år 2000.

 Ägare
Namn:                                        Österport AB
Adress:                                      Tingslagsvägen 7
Tfnnr:                                        019 320000
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av grå granit med detaljer av metall uppsatt år 1964. Texten på baksidan tillkom 2001.
Text på framsidan under en kunglig krona och tre öppna kronor: ARTIBUS ET ARMIS RECUPERATOR GLORIA (VETANDE OCH VAPEN SKÄNKER ÄRA)  KUNGL LIVREGEMENTETS GRENADJÄRER
På baksidan:  PÅ DENNA PLATS UTBILDADES OCH VERKADE LIVGRENADJÄRER ÅREN 1912 – 2001. STENEN RESTES 1964 OCH FÖRSÅGS MED DENNA TEXT 2001.
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten