Registerkort Nr T03

1904 Minnessten över Livregementets husarer på Sanna hed

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)                Kumla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Minnesstenen står i södra delen av den gamla lägerplatsen Sanna hed, belägen mellan Hallsberg och Kumla och i närheten av trevägskorsningen Kungsleden – Sannahedsvägen – Pålsbodavägen.
GPS-angivelse:                      59° 5’12.48″N 15° 9’31.68″E

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                      2018-08-17

Historia
Hedens södra del var mellan åren 1846 – 1904 mötesplats för Livregementets Husarkår, ett från 1815 självständigt, indelt förband med manskap främst från Närke och norra Västergötland. Husarkåren hade sitt ursprung från den år 1791 bildade Livregementsbrigadens lätta dragonkår, i sin tur sprunget ur Livregementet till häst. Under åren 1815–1836 hade Husarkåren haft sin mötes- och övningsplats på Utnäs löt vid Strömsholm (mellan Köping och Västerås). Från 1836 hade kåren sin expedition och skolor förlagda till Örebro. (Se  även T 07) År 1893 namnändrades Livregementets Husarkår till Livregementets Husarer och den 11 november 1905 flyttade regementet in i nybyggda kaserner i Skövde.
År 1815 förvärvade kronan hedområdet söder om Kumla, mellan byarna Rala och Sanna, på vilket iordningställdes ett övnings- och lägerområde som fick namnet Sanna hed. Sanna hed var också mötes- och lägerplats för Närkes regemente 1815–93 och Livregementets grenadjärer 1893–1912. Några lägerbyggnader finns fortfarande kvar; bland annat har den gamla mässen restaurerats. Sanna hed är mycket sevärt och ligger till stor del i ett mycket naturskönt område. Kvarvarande byggnader och platser längs promenadstigar i området är väl skyltade och ger en god uppfattning om hur lägret var organiserat.

Ägare
Namn:                                       Kumla kommun
Adress:                                      Stadshuset, 692 80 KUMLA
Tfnnr:                                         019-58 80 00
Mail-adress                              servicecenter@kumla.se

Vårdare
Namn:                                       Kumla-Sannaheds Hembyggdsförening
Adress:                                      Jan Klingberg, ordförande
Telefon                                      070 278 2920
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1920. Stenen är uppsatt i anslutning till den s k Husarkällan.
Text under en ryttare och lilla riksvapnet:  TILL MINNE AF DEN TID SANNA HED VAR KUNGLIGA LIFREGEMENTETS HUSARERS MÖTESPLATS, RESTES DENNA STEN 1920
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten