Registerkort Nr T10

1955 Minnestavla över Åkerby krigsflygfält (nr 36) vid Gräve kyrka i Gräveby

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Minnestavlan står i fältkanten strax norr Gräve kyrka och dess kyrkogård, ca 8 km väster om Örebro, vägen mot Garphyttan.
GPS-angivelse:                      59°16’51.96″N 15° 3’58.68″E

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                      2018-08-17

Historia
Minnestavlan erinrar om Åkerby krigsflygfält som iordningställdes under 2.a världskriget. Fältet, ett gräsflygfält, ingick i en serie reservflygfält i Västsverige till vilket flygförband skulle kunna ombaseras för att understödja markförsvaret, bland annat i Värmland. Flygfältet lydde flygoperativt under Västra flygbasområdet, Göteborg, medan själva markförsvaret av flygfältet var underställt försvarsområdesbefälhavaren i Örebro. Fältet omnämns tidigast i försvarsområdets handlingar i augusti 1940.
Kring fältet fanns fyra uppställningsområden försedda med flygplansuppställningsvärn samt mindre hangarer för flygunderhåll, men även för drivmedel och ammunition. Fältet torde ha använts i huvudsak av lättare bombflygplan. Fältet försvarades av 51. flygfältsplutonen med bl.a. åtta luftvärnsautomatkanoner, 4 st. 40 mm m/36 och 4 st. 20 mm m/40. Ett skyttekompani och ett trepjäs 7,5 cm luftvärnsbatteri hade i uppgift att förstärka försvaret av flygfältet. Under september 1942 genomfördes en större flygvapenövning varvid fältet ingick i övningen för att öva samverkan mellan flygförband och försvarande luftvärnsförband.
I och med att flygvapnet efter kriget införde moderna jetflygplan utgick behovet av detta flygfält (liksom andra liknande) och fältet var avvecklat 1955. Dock revs den sista hangarladan först 1976.

Ägare
Namn:                                        Svensk Flyghistorisk Förening, Örebroavdelningen
Adress:                                       Lars Tolkstam, Restalundsvägen 89, 703 16 Örebro
Tfnnr:                                         070-54 94 380
Mail-adress                              lars.tolkstam@gmail.com

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla uppsatt år 2000  av  Svensk Flyghistorisk Förening, Regionavdelning Örebro
Text: Se Historia ovan

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten