Registerkort Nr T06

1912 Minnessten över Nerikes regemente på lägerplatsen Sanna hed i Kumla

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Kumla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sanna hed, beläget mellan Hallsberg och Kumla. Minnesstenen står i norra delen av lägerplatsen, längs genomgående vägen Kungsleden och i omedelbar närhet av korsningen Kungsleden –Backvägen.
GPS-angivelse:                    59° 5’44.26″N 15° 9’39.89″E

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                      Hösten 2017

Historia
År 1812 bildades Närkes regemente efter delning av det tidigare Närke-Värmlands regemente.
År 1815 förvärvade kronan hedområdet söder om Kumla, mellan byarna Rala och Sanna, på vilket iordningställdes ett övnings- och lägerområde som fick namnet Sanna hed. Heden blev Närkes regementes fasta övningsplats.
Regementsorganisationen bestod till 1893 då regementet slogs samman med Livregementets Grenadjärkår, bildat 1796 (med ursprung ur Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon, ingående i Livregementsbrigaden) och fick namnet Livregementet till fot. År 1904 ändrades namnet ytterligare en gång, nu till Livregementets grenadjärer. Regementet lämnade Sanna hed 1912 för att flytta in i nybyggda kaserner i Rynninge, Örebro. Regementet (I 3) lades slutligen ned år 2000.
Sannahed var också mellan åren 1846 – 1904 mötes- och lägerplats för Livregementets Husarkår. Några lägerbyggnader finns fortfarande kvar; bland annat har den gamla mässen restaurerats. Sanna hed är mycket sevärt och ligger till stor del i ett mycket naturskönt område. Kvarvarande byggnader och platser längs promenadstigar i området är väl skyltade och ger en god uppfattning om hur lägret var organiserat.

 Ägare
Namn:                                        Kumla kommun
Adress:                                       Stadshuset, 692 80 KUMLA
Tfnnr:                                          019-58 80 00
Mail-adress                              servicecenter@kumla.se

Vårdare
Namn:                                        Kumla-Sannaheds Hembyggdsförening
Adress:                                      Jan Klingberg, ordförande
Tfnnr:                                         070 278 2920
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 21 augusti 1921. Minnesstenen är omgiven av låga stenar som är förbundna med en kedja.
Text under Närkes vapensköld omgiven av tre öppna kronor:  FÖR KONUNG OCH FÄDERNESLAND VAPENÖVADES Å SANNA HED
KUNGL. NERIKES REGEMENTE 1815 – 1893
KUNGL. LIFREGEMENTET TILL FOT 1894 – 1904
KUNGL. LIFREGEMENTETS GRENADJÄRER 1904 – 1912
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten