Registerkort Nr T01

1812 Minnesplatta över freden i Örebro

Län                                             Örebro

Kommun (motsv)                Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Storgatan 7, Örebro
GPS-angivelse:                       N59°16’32.72″ E15°12’52.75″

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
Fredshuset i Örebro var beläget vid Storgatan 7. I detta hus slöts Freden i Örebro mellan Sverige och England 18 juli 1812. Utrikesministern Lars von Engeström hyrde sängkammaren hos änkan Hjort. I detta rum slöts freden.
I den så kallade Parisfreden 1810 blev Sverige tvingat in i Napoleons handelsblockad mot Storbritannien. Eftersom Storbritannien var Sveriges största handelspartner blev den franska handelsblockaden ett stort ekonomiskt problem, som man löste genom en omfattande smyghandel. Napoleon tröttnade snart på det svenska dubbelspelet och överlämnade genom den franske ministern i Stockholm, baron Charles Jean Marie Alquier, ett ultimatum till den svenska regeringen. Kravet bestod i att Sverige inom fem dagar skulle förklara Storbritannien krig och konfiskera alla brittiska fartyg i svenska hamnar. Efter ett par dagar föll den svenska regeringen till föga för de franska kraven och förklarade Storbritannien krig.
I januari 1812 besatte franska trupper utan föregående krigsförklaring de svenska besittningarna i Pommern och Rügen, vilket gjorde att Sverige definitivt sällade sig till Frankrikes motståndare. Det brittiska sändebudet Edward Thornton fick i uppgift att sluta ett fredsfördrag med Sverige, men förhandlingarna drog ut på tiden eftersom kronprins Karl Johan ville ha brittiskt stöd för en svensk erövring av Norge vilket Thornton inte hade mandat att ge.
För att över huvud taget få till stånd en fred måste kronprins Karl Johan ge avkall på sina krav, vilket ledde till att en fred kunde undertecknas först den 18 juli i Örebro, varefter alliansfördrag slöts den 3 mars 1813 i Stockholm (då även med Preussen och Spanien).Fredshuset revs 1939. Fredsgatan, som ligger ett stenkast norrut, har även fått sitt namn uppkallat efter Freden i Örebro 1812. Den 18 juli 2012 högtidlighölls 200-årsjubileet av fredsundertecknandet. Med en ceremoni vid Örebro slott och avtäckande av en minnesplatta över freden, placerad på den plats där huset en gång i tiden låg.

 Ägare
Namn:                                        Örebro kommun
Adress:                                       Drottninggatan 5, 701 35 Örebro
Tfnnr:                                         010-21 10 00
Mail-adress                              servicecenter@orebro.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Plattan av brons har utformats av Kjell Olauson och avtäcktes 18 juli 2012.
Text: FREDSHUSET 
FREDERNA I ÖREBRO 1812
HÄR LÅG DET HUS DÄR FRED SLÖTS MELLAN RYSSLAND OCH STORBRITANNIEN SAMT MELLAN SVERIGE OCH STORBRITANNIEN 18 18/7 12
DÄRMED SKAPADES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BESEGRA NAPOLEON
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten