Registerkort Nr C14

1940 Minnessten över Nora hemvärn på Nora bygdegård, Tärnsjö

Län                                            Uppsala

Kommun (motsv)               Heby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Museivägen, Tärnsjö
GPS-angivelse:                      N60° 9’24.26″ E16°55’30.93″

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
Nora Hemvärns- och Lottaförening var den första hemvärnsföreningen som bildades i Sverige.

Ägare
Namn:                                       Nora Hembygds- och Lottamuseum
Adress:                                      Stationsgatan, Tärnsjö
Tfnnr:                                        0292-44001
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit med spetsig ovansida.
Text: Under hemvärnets vapenbild : I NORA BILDADES HEMVÄRNET DEN 4/1 1940
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten