Registerkort Nr S19

1901 Minnessten över rote 153, Jösse kompani på St Skärmnäs gård, Värmskog

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Grums

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  St. Skärmnäs soldattorp och kapell. 4,3  km SSO Värmskogs kyrka
GPS-angivelse:                    59°24’35.52″N 12°58’26.16″E

Inventerad
Namn:                                       Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-11-12

Historia
Indelta soldater som bott på soldattorpet tillhörande Jösse eller Grums kompani ingående i Nerike – Värmlands Regemente eller senare Värmlands Regemente (delades 1812).

 Ägare
Namn:                                        Värmskogs Hembygdsförening

Adress:                                       L M Ericssons Minnesgård
Tfnnr:                                         08/441 54 89 eller 072/4281 528
Mail-adress                              bygdeband@hembygdsforening.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten, rödgrå granit, 1.3 m h, 0.63 m br och 0.11 m tj. Stenen står på ett fundament, som utgöres av en huggen sten, rödgrå granit, 0.5 m h, 0.8 m l och 0.4 m br.
Text:  Östra sidan: Inskrift under en ”vapensköld” med ett lejon eller drake samt trekors: STORA SKÄRMNÄS, SOLDATTORP, VÄRMSKOGS SOCKEN, MINNE AV KARLXI:s INDELNINGSVERK 1682-1901, SVERIGES FRIHET VAR SOLDATERNAS ÄRA, MED GUD VI VÄRNE SAMMA ARV, VÖRDNAD VAKTE VÅRDEN, REST 1953

På fundamentet: BOSTÄLLET RESTAURERAT 1951-53

Västra sidan: ROTENS KNEKTAR NÄRKE – VÄRMLANDS REG JÖSSE KOMP NR 153
PER SKIÄRMAN 1675 – 98  BENGT SKIÄRMAN 1698 – 1713 PER SKIÄRMANer 1714 – 42  NILS SKIÄRMAN 1743 – 44  ANDERS SKIÄRMAN 1744 – 67  ANDERS SKIÄRMAN 1767 – 90  NILS SKIÄRMA 1791 – 1805  ANDERS SKIÄRMAN 1805 – 1810  JONAS SKIÄRMAN 1811 – 33
VÄRMLANDS REG GRUMS KOMP NR 74 FRÅN 1822
LARS A:SSON STOR 1834 -66  LARS L:SSON STOR 1866 – 73  PER N:SSON STOR 1873 – 1908 1851 – 1927 SISTE KOMPCHEF FRITHIOF LÖFGREN PRASTBOL V-G 1838 – 1914
SISTA SOLDATHUSTRUN STINA – LISA STOR F 1868  D 1960
På postamentet: ST ÅTERINVIGT 19
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten