Registerkort Nr S37

1940-45 Minnesplatta över Bergslagens artillerireg:s beredskapsförband på kyrkan, Brunskog

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Arvika

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Brunskogs kyrka. Vapenhusets dörrvalv till läktaren
GPS-angivelse:                    N59°39’14.28″ E12°53’31.26″

Inventerad
Namn:                                       Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-09-19

Historia
Under beredskapsåren fanns många olika artilleriförband grupperade bakom den viktiga Vikene-ställningen ingående i tredje försvarslinjen som var sista försvarsställningen vid ett tyskt anfall i Karlstadsriktningen

 Ägare
Namn:                                        Brunskogs församling
Adress:                                       Brunskog
Tfnnr:                                         0570728270
Mail-adress                              www.svenskakyrkan.se/arvika/brunskog

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplattan skänkt och uppsatt av A 9 till församlingen i samband med beredskapens upphörande 1945
Text under regementets vapensköld:  BERGSLAGENS ARTILLERIREGEMENTE  NEUTRALITETSVAKT 1945
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten