Registerkort Nr S10

1809 Minnessten över krigskyrkogård Västerbottens regemente vid Hälletorp, söder Köla

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Hälltorp, 8 km söder Köla kyrka
GPS-angivelse:                       59°43’57.84″N 12°16’41.88″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-14

Historia
På stenen anges att en läkare och 72 man från Västerbottens regemente är begravda här. Under kriget 1808 – 09 fanns aldrig någon del av Västerbottens regemente i området. Däremot fanns de på platsen vintern 1813 – 1814. (Boken Eda skansar av Börje Furtenbach sida 187). Antagligen är texten på stenen en sammanblandning av olika förband och årtal.
Den vanligaste dödsorsaken för soldater under denna tid var fältsjukan, en samlingsdiagnos för tyfus, difteri, kolera, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhållanden.

 Ägare
Namn:                                        Samfälligheten Hälle S:11, fastighet Hälle11
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit på ett lågt fundament rest 1899 av Köla kommun. Minnesmärket är inhägnat av en järnkätting på 12 stenpelare
Text under ett kors:  AF MINNE ÅT EN LÄKARE OCH 72 MAN AF WÄSTERBOTTENS RGTE I FOSTERLANDETS TJÄNST
BORTRYCKTA AF FÄLTFEBERN 1808 – 1809
KÖLA KOMMUN RESTE WÅRDEN 1899
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten