Registerkort S06

1808 Minnessten över fältsjukans offer i Eda

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Anneborg, 2 km söder Eda skans vid väg 61
GPS-angivelse:                      59°48’4.50″N 12°19’37.74″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-10-14

Historia
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare utskrivna till lantvärnet (i Värmland nära 7.600 man).
Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför den 26 mars order om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
Under året 1808 fanns Norra By nederlagssjukhus för Västra Armén, ca 100 m NO från stenen i en bondgård kallad ”Bryggningsgården”. Ytterligare ca 150 NO om gården fanns krigskyrkogården belägen. Enligt boken Eda i gammal och ny tid (sida 234 – 235) är 455 soldater begravda här i fältsjukan. Fältsjukan var en samlingsdiagnos för tyfus, difteri, kolera, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhållanden och var den vanligaste dödsorsaken för soldater vid denna tid.
Eda församling hade inte råd att begrava soldaterna på ordinarie kyrkogården, då samtidigt många församlingsbor (400) dog i kolera utan man tvingades upprätta denna krigskyrkogård.
Ytterligare ett sjukhus fanns mellan Anneborg och Eda skans, väster om vägen. Detta sjukhus behandlade endast soldater med ”veneriska” sjukdomar. Ytterligare ett nederlagssjukhus fanns i södra By (Renfjärna?) som senhösten 1808 flyttade till Kärrsmossen.

 Ägare
Namn:                                        Fastighetsägare för Norra By 1:66; Björn Rystedt,
Adress:                                       Rädisvägen 115, 165 73 HÄSSELBY
Tfnnr:                                          070-384 88 61
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren (oklart)

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text:  HÄR INVID VILA MER ÄN FYRAHUNDRA SOLDATER OCH LANTVÄRNSMÄN VILKA ÅR 1808 AVLEDO I FÄLTSJUKAN PÅ NORRA BYS SJUKHUS
STENEN RESTES 1963
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten