Registerkort Nr S17

1901 Minnessten livkompaniets Värmlands regemente övningsplats vid Hembygdsgården, Sunne

Län                                             Värmland

Kommun (motsv)                Sunne

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    500 m SV hembygdsgården Södra Ombergsheden, Sunne
GPS – angivelse:                  59°50’53.10″N 13° 7’47.04″E

 

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-18

Historia
Sunne och Kristinehamns övningsplatser för enskilda kompanier vid Värmlands Regemente, är de äldsta i Värmland innan regementet fick sina gemensamma övningsplatser. 1773 – Kristinehamn, 1817 – Varpnäs Mo, 1834 – Trossnäs, 1913 – 1994 Karlstad samt slutligen 1994 – 2000 Kristinehamn.
På Ombergsheden i Sunne övade överstelöjtnantens kompani 1688 – 1812 och livkompaniet 1812 – 1901.

 Ägare
Namn:                                        Sunne kommun
Adress:                                       1.Kanslienheten, 686 80 Sunne
Tfnnr:                                          0565-160 00
Mail-adress                              kommun@sunne.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med två bronssköldar rest 1992. Invigningen skedde av överste Ingvar Klang och landshövding Ingemar Eliasson.
Text på övre bronsskylten under Värmlandsörnen: OMBERGSHEDEN ÖVNINGSPLATS FÖR ÖVERSTELÖJTNANTENS KOMPANI 1688 – 1812, LIVKOMPANIET 1812 – 1901
VÄRMLANDS REGEMENTE
Texten på den undre skylten beskriver att här hölls Ombergshedens marknad under 1700- och 1800- talet
Text på stenen: FRYKSDALENS GILLE OCH SUNNE KOMMUN RESTE STENEN 1992
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten