Registerkort Nr R92

1996 Minnestavla över Carl XVI Gustafs och Silvias besök på Gripencentrum i Såtenäs

 Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)                Lidköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På flottiljområdet
GPS-angivelse:                        N58°26’13.65″ E12°41’37.55″

Inventerad
Namn:                                          av Flottiljen
Datum:                                        2018-07-05

Historia
Gripencentrum är beläget vid Skaraborgs flygflottilj (F 7). Denna flottilj har sitt säte i Såtenäs i Västergötland. Gripencentrum har i uppgift av det svenska flygvapnet att främja svensk flygexport och att ta emot utländskt besök. Vid Gripencentrum sker också flyguppvisningar och hörsalar för föreläsningar finns. År 1996 invigdes Gripencentrum och i samband med detta var kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia på plats.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (F 7)
Adress:                                      530 32 Såtenäs
Tfnnr:                                        0510-47 70 00
Mail-adress                              exp-f7@mil.se

 Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        F 7 kamratförening
Adress:                                       c/o Jan Wikström (sekr), Såtenäs
Tfnnr:
Mail-adress

 Övrigt
Marmortavla på vägg i Gripencentrum
Text: CARL-GUSTAF, SILVIA 1996-06-09
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten