Registerkort Nr R11

1947 Minnessten över Göta trängregementes verksamhet i Karstorp

 Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)                Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Norr om Karstorpsvägen, 250 m SSV korsningen Karstorpsvägen-Timmervägen
GPS-angivelse:                        N58°25’19.58″ E13°51’39.93″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-07-03

Historia
Med anledning av det stora utbildningsbehovet av beredskapsförband under 2.världskriget upprättade Kungl. Göta trängkår (T 2) ett utbildningsläger vid Karstorp (norr Skövde). Lägret togs i bruk den 15.oktober 1940 och kom att inrymma två kompanier. I februari 1947avvecklades Karstorp. Detta beredskapsmärke lät man tillverka hos Sporrong.

 Ägare
Namn:                                        Skövde kommun ?
Adress:                                      Fredsgatan 4, 541 83 Skövde
Tfnnr:                                        0500-49 80 00
Mail-adress                              skovdekommun@skovde.se

Vårdare
Namn:                                        Trängregementets kamratförening (Christet Rapp (ordf)
Adress:                                       Kasernvägen, 541 29 Skövde
Tfnnr:                                          0500-46 50 00
Mail-adress                               exp-trangr@mil.se

 Övrigt
Minnessten av grå granit rest 1991 av regementet.
Vid kamratföreningens årsmöte 1990 beslöt det att till regementet skänka ett års medlemsavgifter c:a 20 000 kr till en minnessten att resas vid Karstorp.
Text på framsidan; HÄR VAPENÖVADES KUNGL. GÖTA TRÄNGKÅRS KOMPANIER I KARSTORP 1940-1947
Text på baksidan: KUNGL. GÖTA TRÄNGREGEMENTES KAMRATFÖRENING RESTE STENEN VID REGEMENTETS 100-ÅRS JUBILEUM 1991
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten