Registerkort Nr R91

1981 Minnessten över Carl XVI Gustafs och Silvias besök på P 4 

 Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)                Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Regementsparken
GPS-angivelse:                       N58°22’52.68″ E13°50’47.33″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-05

Historia
Kungabesök vid regementet i samband med 350-årsjubiléet

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (P 4)
Adress:                                       Pansarvägen 4, 541 29 Skövde
Tfnnr:                                         0500-46 50 00
Mail-adress                              exp-p4@mil.se

 Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Skaraborgs regementes kamratförening
Adress:                                       Lars Glad (ordf), Box 604, 541 29 Skövde
Mail-adress                              kamratföreningen@skaraborgarna.se

 Övrigt
Liggande minnessten av granit avtäckt 1981
Text: SKARABORGS REGEMENTE 350 ÅR 1981-05-09 CARL-GUSTAF, SILVIA samt Gula Bandet (Stöd för Sveriges veteraner och soldater i utlandstjänst)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten