Registerkort Nr R35

Minnessten över generallöjtnant Harald Stake i Österplana

Län                                              Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun                                  Götene

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Österplana gamla kyrkogård
GPS-angivelse:                          58°34’30″N 13°25’20″E

Inventerad
Namn:                                            NE Nilsson
Datum:                                          2019-08-03

Historia
Ingen västgöte kan uppvisa en meritförteckning liknande Harald Stakes. I slaget vid Fleurus i Belgien 1622 räddade han hertigen av Braunschweig ur spanjorernas händer. I slaget vid Burgstall 1631 nedkämpade han den kejserlige översten Vladislav Bernstein och han deltog även i slagen vid Breitenfeld, Lech, Alte Feste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen och Wittstock. Han försvarade Göteborg i krigen mot Danmark 1643-1645 samt 1657-1660. Stake blev den förste landshövdingen över Göteborgs och Bohus län 1658, med residens på Bohus, och fick ansvaret för försvaret mot Norge ”på all vidare ofrederlig händelse”. Under kriget 1659-1660 inneslöt han och belägrade Halden i Norge tre gånger och stred med framgång mot danskarna i Bohuslän och Västergötland. Harald Stakes sista stora strid, 78 år gammal, var då den danske ståthållaren i Norge, general Ulrik Fredrik Gyldenlöwe i september 1676 belägrade Bohus fästning. Han avgick som landshövding 1677 och drog sig tillbaka till sitt nyuppförda slott på Hönsäter på Kinnekulle där han avled samma år.

Ägare
Namn:                                            Kinnekulle hembygdsförening
Adress:                                           SKAGEN SMEDJEBACKEN, 533 94 Hällekis
Tfnnr:                                             –
Mail-adress                                  –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av Kinnekullekalksten rest 1971.
Text:
GENERALLÖJTNANTEN FRIHERRE
HARALD STAKE
∗ 1598    † 1677
FÄLTHERRE LANDSHÖVDING, GUVERNÖR, HERRE TILL HÖNSÄTER
CHEF FÖR VÄSTGÖTA KAVALLERIREGEMENTE 1638 – 1648
I EN ÖDESDIGER TID VÄSTSVERIGES FÖRSVARARE
KINNEKULLEBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING OCH
SENTIDA REGEMENTSKAMRATER
RESTE VÅRDEN ÅR 1971
Informationsskylt:                    Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten