Registerkort Nr S29

1940 Minnessten över en militär förläggningsplats i Karlanda

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       150 m SSV Karlanda kyrka
GPS-angivelse:                           N59°31’30.54″ E12° 3’56.18″

Inventerad
Namn:                                            Thomas Lövgren
Datum:                                          2021

Historia
Då Tyskland anföll Danmark och Norge 9 april 1940, organiserades Värmlands Regemente omedelbart för försvar av riksgränsen mot Norge. Regementets 3. gevärskompani i fältregementets I skyttebataljon under ledning av löjtnant Gösta Nordanskog, anlände kl 0700 den 14 april 1940 till tullstationen vid Hån och påbörjade där omedelbart försvars-förberedelserna.

Regementsstaben, under ledning av överste Grevillius, anlände till Karlanda den 15 april och där togs prästgården (öster Karlanda kyrka) i anspråk som stabsplats.

Fältregementets tre olika bataljoner grupperades efterhand som de anlände till gränsen enligt följande med sina totalt 3.600 man:
I bataljonen i trakten av Charlottenberg
II bataljonen vid och väster Koppom
III bataljonen vid Töcksfors

Den 20 april underställdes Värmlands Regemente I 2 och Landstormsregementet L 2, den då tillförda II arméfördelningen i grupperad terräng.
I och runt Karlanda kom då följande förband i mitten av 1940 att finnas grupperade:
I 2 regementsstab med betjäningsförband
13. och 14. gevärskompanierna.

Minnesstenen minner över dessa soldater och förband som 1940 var grupperade i Karlanda. Varför finns inga förbandsangivelser angivna över de som reste stenen? Sannolikt för att sekretessen vid denna tidpunkt var mycket hög. Regementsstaben skulle vid denna tidpunkt vara ett eftertraktat bekämpningsmål för tyskt flyg om tyskarna hade anfallit Sverige. 

Ägare
Namn:                                            Markägare Jan Norlin
Adress:                                           Apollogatan 21, 661 33 Säffle
Tfnnr:                                             070-661 63 66
Mail-adress                                  –

Vårdare
Namn:                                            oklart

Övrigt
Stenen med inskrift är utformad som en runsten.
Text: MINNE AV MILITÄRFÖRLÄGGNING I KARLANDA 1940
Informationsskylt: Nej 

Thomas Lövgren
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten