Registerkort Nr R71

Minnesstenar över framgångsrika hästar vid K 3, Skövde 

Län                                            Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)           Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Strax söder om sydöstra hörnet på T 2 kasern
GPS-angivelse:                  N58°22’57.7″ E13°51’04.8″

Inventerad
Namn:                                            Nils-Erik Nilsson
Datum:                                          2023-09-01

Historia
Hästsport var en mycket viktig del för befälet vid Livregementets Husarer liksom vid många andra regementen.

Ägare
Namn:                                            Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                           Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                             0505-45 10 00
Mail-adress                                  exp-k3@mil.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren

Övrigt
Minnesstenarna stod tidigare vid Husartorpet i den s.k. Gärdhems trädgård väster om Livhusarernas kasern i Skövde (nuvarande T 2), men när man byggde elevbostäder där flyttades stenarna till den nuvarande platsen i den lilla parken vid sydöstra hörnet av kasernen.
Text: Se tavlan
Informationstavla: Ja 

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten