Registerkort Nr R23

1997 Minnesmärke över Skaraborgs flygflottiljs 72. attackflygdivisionen på Såtenäs

 Län                                           f d Skaraborg

Kommun (motsv)               Lidköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På flottiljområdet
GPS-angivelse:                      N58°26’13.65″  E12°41’37.55″

Inventerad
Namn:                                        Skaraborgs flygflottilj
Datum:                                      2018-07-05

Historia
Gustav Blå eller Ghost är 2:a divisionen vid flottiljen, eller 72:a stridsflygdivisionen inom Flygvapnet. Divisionen bildades som en lätt bombflygdivision 1941 men ombeväpnades och omorganiserades till attack år 1951. Som första flygplan utrustades divisionen med B 16 Caproni. År 1951 gjorde divisionen Gustav Röd sällskap genom att ta steget in i jetåldern, när man började flyga A 21RA. I samband med detta blev Gustav Blå en attackflygdivision och fortsatte sedan med A 32 Lansen.
År 1973 blev divisionen Sveriges första Viggendivision, en flygplanstyp som man flög med fram till år 1998. Då kunde divisionen återigen titulera sig Sveriges första, denna gång var man först att bli operativa med JAS 39 Gripen. Sedan år 2004 har dock divisionens huvudsakliga roll varit att vara en utbildningsflygdivision, med huvuduppgift att utbilda nya piloter på Gripensystemet. Den 1 oktober 2010 fick divisionen ”Ghost” som ny anropssignal. På luciadagen den 13 december 2012 flögs det sista flygpasset med A- och B-version av Gripen, vilket markerades med julgransflygning över Västra Götaland. Divisionen som vart först i Sverige med att beväpnas med JAS, blev med det den sista att ombeväpnas till C/D-versionen. Från den 1 januari 2016 övergick divisionen till att bli en stridsflygdivision inom Flygvapnet.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (F 7)
Adress:                                      530 32 Såtenäs
Tfnnr:                                        0510-47 70 00
Mail-adress                              exp-f7@mil.se

Vårdare
Namn:                                        F 7 kamratförening
Adress:                                      c/o Jan Wikström (sekr), Såtenäs
Tfnnr:
Mail-adress

Övrigt
Minnessten av grå granit
Text: 72. ATTACKFLYGDIVISIONEN GUSTAV BLÅ 1973 – 1997. VÄRLDENS FÖRSTA VIGGEN-DIVISION
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten