Registerkort Nr R10

Minnessten över Göta ingenjörkår framför Slutvärnet på Karlsborgs fästning

Län                                            Skaraborgs

Kommun                                 Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   SV korsningen Befälsgatan-Fortifikationsgatan
GPS-angivelse:                      N58°31’45.59″ E14°31’30.61″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia
Regementet har sitt ursprung i Sappörbataljonen, som sattes upp mellan 1873 och 1878 i Stockholm och sedan överfördes till Karlsborgs fästning. Bataljonen var värvad fram till 1885 då den började tillföras beväringar. 1892 ändrade bataljonen sitt namn till Göta ingenjörbataljon och genom 1901 års härordning organiserades truppslaget till fyra stycken kårer. Svea ingenjörkår (Ing 1), Göta ingenjörkår (Ing 2) och Bodens ingenjörkår (Ing 4) samt Fälttelegrafkåren(Ing 3).
Enligt 1925 års försvarsbeslut organiserades Göta ingenjörkår i tre fältingenjörkompanier, ett krigsbrokompani samt ett tygkompani, därutöver ett fästningsingenjörkompani i Karlskrona. Från 1928 blev regementet förlagt till Eksjö i förutvarande Smålands husarregementes kaserner.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                      Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                        0505-45 10 00
Mail-adress                              exp-k3@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Livregementets husarers kamratförening (Jens Ramhöj, ordf)
Adress:                                       Parkvägen 15, 546 33 Karlsborg
Tfnnr:                                         073-591 34 95

Övrigt
Text under kårens vapenbild: KUNGL GÖTA INGENIÖRKÅR 1875-1928
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten