Registerkort Nr R10

Minnestavla över första värnpliktiga vid Västgöta flygflottilj på Kanalhotellet i Karlsborg

 Län                                          f d Skaraborg

Kommun (motsv)              Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  I hotellets SV hörn
GPS-angivelse:                     N58°32’28.55″ E14°30’23.95″

Inventerad
Namn:                                      Claes och Eva Grafström
Datum:                                     2018-07-03

Historia
Sommaren 1965 genomfördes andra träffen för flottiljens första omgång värnpliktiga flygförare från april 1940 i Karlsborg. Första träffen hölls 1960 på initiativ av kapten Göte Ekdahl och kom att fortsätta fram till mitten av 1980-talet.
En blodlönn planterades 1965 till minne av första omgången vpl flygförare som kom till F 6 1940.  Av de ursprungliga 8 eleverna omkom Agne Högstedt vid ett haveri 11/2 1941 och Sigurd Berglund vid ett haveri 12/8 samma år.

 Ägare
Namn:                                        Kanalhotellet
Adress:                                      Storgatan 94, 546 32 Karlsborg
Tfnnr:                                         0505-121 30
Mail-adress                              info@kanalhotellet.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnesplatta av koppar under en blodbok i Kanalhotellets trädgård
Text: DE FLÖG I OFREDENS ÅR, GÖTE EKDAHL MED STAFFAN ALM, ERIK BRATT, SIGURD BERGLUND, AGNE HÖGSTEDT, RICKARD KÖHNKE, THORSTEN LUNDSTRÖM, BENGT OLOV SVEN SJÖGREN
NÅGRA DOGO DÅ, DE ANDRA PLANTERADE TRÄDET.
På bilden från vänster: Kapten Kurt Wallin, Erik Bratt, Bengt Olow, Rickard Köhnke, Staffan Alm, Sven Sjögren, Thorsten Lundström samt kapten Göte Ekdahl (dåvarande adjutant vid 2 divisionen där de värnpliktiga flygförarna utbildades).
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten