Registerkort Nr R13

1958 Minnesmärke över omkomne Jan Bengtsson i Lunden, Nossebro

 Län                                            Skaraborg  (Västra Götaland)

Kommun (motsv)                Essunga

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Bäreberg 2 km N Nossebro
GPS-angivelse:                        N58°11’36.08″ E12°37’32.86″

Inventerad
Namn:                                         Otto von Krusenstierna
Datum:                                        2018-07-23

Historia
Totalhaveri 1958-09-23 vid Bäreberg, 2 km norr Nossebro. Fältflygaren Jan Einar Bengtsson som ingick i Haglind-gruppen, omkom.
Hans uppgift var kontrollflygning med J 29 Tunnan, ett stigprov till 14.000 meter direkt efter start. Efter provet och på väg hem, sker haveriet. Det var dimbankar och ett vittne ser planet komma genom dimman i en glugg i molntäcket. Klockan är då 09 49. Planet kolliderar med några trädtoppar och höger vingspets slits loss Kraschen sker 400 meter längre fram, planet splittras och delar sprids ut i terrängen. Orsaken till haveriet var troligen att Bengtsson inte i tid observerat de höga träden i dimman och den dåliga sikten.

 Ägare
Namn:                                        Främmestads och Bärebergs hembygdsföreningar
Adress:                                       c/o Tage Brolin (ordf Främmestads hbf)
Tfnnr:                                          0512-531 50
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket utgörs av en del av olycksplanets landningsställ, monterat på ett stycke rostfri metall. Det invigdes den 29 september 2008 vid Lunden i närheten av Nossebro i Västergötland Nära 300 personer hade kommit till haveriplatsen för att hedra minnet av fältflygaren Jan Bengtsson, F 9 Säve.
Bakom arrangemanget stod Främmestads och Bärebergs hembygdsföreningar och efter några inledningsord av Malena Ivehag Niklasson därifrån gjorde Olle Norén tre överflygningar med J 29 Gul Rudolf från Swedish Air Force Historic Flight. Korta tal hölls av Ulf Edlund, ordförande i SFF, lantbrukaren Gunnar Ahlberg, som var ögonvittne till olyckan, och brandmannen Rune Läkka Johansson. Därefter vandrade publiken de 100 metrarna genom skogen ut till skogsvägen där Ulf Edlund avtäckte monumentet. Minnesmärket utgörs av en del av olycksplanets landningsställ, monterat på ett stycke rostfri metall.
Malena Ivehag avslutade ceremonin med att tacka markägarna i området och passade också på att tacka SFF-medlemmen Åke Söderberg för all hjälp vid planeringen av ceremonin
Konstnär: Teo Pauckstadt, Främmestad
Text: Se bilder
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten