Registerkort Nr R31

Gravkvarter på S:t Elin kyrkogård i Skövde

 Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)               Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    St Elins kyrkogård väster om korsningen Rådhusgatan-Hjovägen
GPS-angivelse:                       N58°23’39.88″ E13°50’38.93″

Inventerad
Namn:                                         Otto von Krusenstierna
Datum:                                        2018-07-08

Historia
Kyrkogården anlades 1893 och är belägen på en platå väster om nuvarande Garpadammen
Gravindelningen på S:ta Elin påminner om den på S:t Sigfrids kyrkogård, där de rektangulära
gravkvarteren avgränsas av gångar som ligger i nordsydlig och östvästlig riktning
Militärkyrkogården på kyrkogårdens nordöstra del är väl förknippad med S:ta Elins kyrkogård
liksom de vita träkorsen på kvarteret ”Allmänningen”.

 Ägare
Namn:                                        Skövde församling
Adress:                                       Kyrkogatan 6, 541 30 Skövde
Tfnnr:                                          0500-47 65 00
Mail-adress                               skovde.forsamling@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravkvarteret består av en central minnessten och 10 mindre gravstenar.
Text:
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten