Registerkort Nr R09

Minneskors över Sprängar-Jim i Karlsborg

Län                                             f d Skaraborg

Kommun (motsv)                Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    F d Bockahagens sprängplats
GPS-angivelse:                      58°32’6.61″N 14°31’39.27″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2017

Historia
Ryttmästare Eric Lewenhaupt tog med sig denna ide från sina år som engelsk officer vid de brittiska fallskärmsförbanden.

 Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Bronsplattan behöver putsas

Vårdare
Namn:                                        Fallskärmsjägarklubben
Adress:                                       c/o Anders Kihl
Telefon:                                     076-837 14 13
Mail-adress:                             ak4fjs@gmail.com

Övrigt
Minneskors med en sönderskjuten hjälm. Bakom korset en texttavla av trä. Tavlan b 135 cm, h 120 cm. Korset b 55 cm, h 80 cm. En intilliggande förskola har kompletterat minnesmärket med en stensatt fröbädd och en vimpel.
Text på trätavlan: HÄR VILAR SPRÄNGAR JIM. HAN KUNDE SIN MATERIEL TILL 99%
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten