Registerkort Nr H21

1918 Gravsten över E Jonsson stupad i Frankrike på Örsjö kyrkogård

 Län                                       Kalmar

Kommun (motsv)          Nybro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:              Örsjö kyrkogård, NV delen
GPS-angivelse:                 56°42’1.68″N 15°45’8.26″E

Inventerad
Namn:                                 Carl-Gustav Petersson, Astor Engqvist och Mats Einarsson
Datum:                                 31 maj 2018

Historia
Stupade som frivillig i 1.världskriget, Nordamerikas Förenta Staters Armé

 Ägare
Namn:                                 Kyrkogårdsförvaltningen Örsjö
Adress:                                Nybro pastorat Kyrkogatan 5, 382 33 Nybro
Tfnnr:                                   0481-42952

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Familjegravsten
Text: KORPRALEN ERNST JONSSON NO 1 ÖRSJÖ FÖDD 22/1 1893, DÖD I FRANKRIKE 2/9 1918. Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten