Registerkort Nr R34

Tre minnestavlor över omkomna vid regementet på Karlsborgs fästning

Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)               Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sitter i Fästningskyrkans västra del
GPS-angivelse:                       N58°31’44.14″ E14°31’37.71″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia

Löjtnant Fritz Bohnstedt , officer 1900. Blev 1908 ihjälsparkad av en häst.
Underlöjtnant Gustaf von Segebaden , officer 1910. Dog 1921 i en ridolycka.
Löjtnant Fredrik Ribbing, officer 1917. Inledde sin karriär på Smålands husarregemente. 1925 förflyttades han till K 3. Dog 1928 i en ridolycka.
öjtnant Melcher Wernstedt, officer 1932. Stupade 1940 i Finska vinterkriget på patrulluppdrag bakom fiendens linjer.
Löjtnant Rolf Cederström, officer1940. Störtade och omkom 1944 med hästen Too Good på sista jordvallen före mål på Jägersros kapplöpningsbana.
Löjtnant Bertil Strömberg, officer 1956. Störtade och omkom 1964 med hästen Smaragd på ett av de första hindren (koppelräck före nedhopp i ravin) på Strömsholms-tävlingarnas terrängritt.
Oscar Johansson vådaskjuten till döds under övning med Nordic Battle Group i Skövde 2007.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                       Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                         0505-45 10 00
Mail-adress                              exp-k3@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
En minnesplats har skapats i Fästningskyrkans västra del.
Text tavla 1: TILL ÄRA OCH MINNE AV ALLA LIVHUSARER SOM GAV SINA LIV FÖR SVERIGES VÄL UNDER 1600-, 1700- OCH 1800-TALEN
DERAS UPPOFFRING FÖR VÅRT LAND OCH FOLK ÄR INTE GLÖM
Text tavla 2: F BORNSTEDT 1908; G VON SEGEBADEN 1921; F RIBBING 1928; M WERNSTEDT 1940; R CEDERSTRÖM 1940; B STRÖMBERG 1964
Text tavla 3: OSKAR JOHANSSON 2007
Informationsskylt:  Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten