Registerkort Nr R06

1916 Minnessten över Västgöta regementes på lägerplatsen Axvalla hed

 Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)                Skara

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    280m NO korsningen Skaravägen-Hedvägen
GPS-angivelse:                        N58°23’24.69″ E13°34’38.67″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-07-03

Historia
Västgöta regemente var ett kavalleriförband och senare infanteriförband inom Krigsmakten som var i bruk mellan 1628 och 1927. Förbandet var förlagt i Vänersborg och soldaterna som rekryterades kom i de flesta fall därifrån. Från 1689 övade regementet på Eggby ängar öster om Skara och från 1745 på Axevalla hed mellan Skara och Skövde. Regementet avvecklades efter ett försvarsbeslut år 1925 och på nyårsafton 1927 halades fanan på regementet för sista gången. Många av de som tjänstgjorde där förflyttades till Skaraborgs regemente.

Ägare
Namn:                                        Skara kommun
Adress:                                       Stortorget 2, 532 88 Skara
Tfnnr:                                          0511-320 00
Mail-adress                              skara.kommun@skara.se

Vårdare
Namn:                                        Skaraborgs regementes kamratförening
Adress:                                       Lars Glad (ordf), Box 604, 541 29 Skövde
Mail-adress                              kamratföreningen@skaraborgarna.se

 Övrigt
Den magnifika stenen av röd granit är omgärdad kättingar fästade i små stenpelare med kompaninamn och –märke,
Text: KUNGL VÄSTGÖTA REGEMENTE HAR UNDER ÅREN 1701 – 1916 UNDER NAMNEN VÄSTGÖTA KAVALLERI REGEMENTE, VÄSTGÖTA LINJE DRAGON REGEMENTE, VÄSTGÖTA DRAGON REGEMENTE, KUNGL. VÄSTGÖTA REGEMENTE VERKSTÄLLT ÖFNINGAR OCH MÖNSTRATS Å AXVALLA HED
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten